25–27 augusti 2017

 Nu är det dags att anmäla sig till en av församlingens viktigaste satsningar, församlingsläger på Gransnäs. I vår vision säger vi att vi finns för att människor skall lära känna Jesus och det är det mål vi har med allt det vi gör. Vi vill att den som inte känner Jesus skall få göra det och vi vill också att vi alla skall få växa i vår relation till Jesus. På Gransnäs kommer vi fortsätta att samtala tillsammans om hur vi bygger en församling där vi på bästa sätt berättar om Jesus för andra. Tanken är att vi under Gransnäs skall få en tydligare bild om hur vi rent konkret kan gestalta denna församling. Vi tror på en god gemenskap, många härliga samtal och på Gudsmöten.

FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID - Det finns plats för fler - det går fortfarande bra att anmäla sig, klicka här!